top of page

סקר תקשורת רפואית מקצועית 2018

מעבר לכך שחשוב לתקשר עם קהל היעד שלנו על בסיס קבוע, חשוב גם להבין אילו ערוצי מדיה רופאים ואנשים אחרים בצוות הרפואי מעדיפים. לפני מספר חודשים נערך סקר של יותר מ-740 רופאים ממגוון תחומי טיפול. הסקר אמריקאי, הרופאים אמריקאים, אבל התוצאות בהחלט יכולות להצביע על מגמה כללית של הדרך שבה אנשים השייכים לצוות הרפואי צורכים את המידע המקצועי.

12 צפיותתגובה 1
bottom of page