top of page
תוכן לצוות רפואי
תוכן רפואי למטופלים
תוכן לקהל הרחב
תוכן עבור חברות

דוגמאות עבודה

תוכן לקהל הרחב

מטבע הדברים בתעשיה שלנו רוב הדברים שאני עושה אינם פתוחים לציבור. הבאתי כאן מעט דוגמאות ממה שכן אפשר לחשוף. דוגמאות נוספות אשמח להראות כשניפגש. 

כתיבת תכנים דיגיטליים ומודפסים שמטרתם להנגיש מידע מורכב ולהעלות מודעות בנושאים רפואיים שונים.

תוכן רפואי למטופל.ת

כתיבת תכנים דיגיטליים ומודפסים שמטרתם לתמוך במסע המטופל.ת מאבחון דרך טיפול ועד ניהול אורח חיים. הדוגמאות בפרק זה כוללות רק את אלה הנמצאות במרחב הציבורי מתוך שמירה על פרטיות הלקוחות.

תוכן לצוות רפואי

כתיבת תכנים דיגיטליים ומודפסים שמטרתם לתמוך בצוות הרפואי - מדריכי טיפול, כלים לשיחה עם המטופל והעשרה רפואית. הדוגמאות בפרק זה כוללות רק את אלה הנמצאות במרחב הציבורי מתוך שמירה על פרטיות הלקוחות.

תוכן עבור חברות (corporate) 

כתיבת תכנים עבור חברות לצרכים פנימיים ולקידום המותג, בעברית ובאנגלית. הדוגמאות שכאן כוללות רק אתרים הנמצאים במרחב הציבורי.

bottom of page